Restaurering og istandsættelse af bygningerne i den centrale del af Augustenborg

Genskabelsen af kulturmiljøet i HERTUGERNES AUGUSTENBORG
– et fantastisk projekt er nu igangsat!

Hertugernes Augustenborg kan bedst betegnes som en miniudgave af barokkens Slotsby, dvs. et bysamfund vokset op omkring et fyrsteligt slot, Augustenborg – og visuelt tydeligt underordnet og tilpasset dette slot i perioden. Bygningerne er fra ca. 1765-1815 og bygget til slottets ansatte, håndværkere og handlende.

Det økonomiske fundament for genetableringen af Hertugernes Augustenborg er nu på plads. Det sker ved oprettelsen af “Hertugbyens Restaureringspulje” på 70 mio. kroner, som A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Realdania, Sønderborg Kommune og Slots- og Kulturstyrelsen støtter.

Hertugbyens Restaureringspulje skal lede projektet – i tæt samspil med ejere, arkitekter og håndværkere og Sønderborg kommune. Vi skal restaurere og istandsætte omkring 80 bygninger i løbet af de kommende ca. 5 år – og sikre miljøet for eftertiden.

Projektet for Bygningsrestaurering følges tæt med Sønderborg kommunes projekt for Byomdannelse af veje, pladser, parker og stier, så det samlede kulturmiljø genskabes, – netop her hvor grænselandets historie og særlige kulturarv er så tydelig. På sigt skal dette gerne lede til optagelse som Unesco Verdensarv.

Sønderborg kommunes har udarbejdet en velkomponeret Masterplan, som vil være ledetråd for restaureringsprojektet af det værdifulde kulturmiljø i det centrale Augustenborg.

Projektets mål er også at udvikle grundlaget for bosætning, turisme og erhvervsudvikling i området, og der er i masterplanen er sammenhængende strategi herfor.